TATRA APARTMENTS ZAKOPANE | Twój urlop w sercu Tatr

REGULAMIN OBIEKTU TATRA APARTMENTS

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Opłata za cały pobyt pobierana jest w dzień przyjazdu.
 3. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.
 4. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane. 
 5. W obiekcie/apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia i zażywania substancji psychoaktywnych.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano.
 7. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach przez siebie i osoby nieletnie przebywające pod ich opieką. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie jak i uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju.
 8. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia całkowitych kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Dzieci nie mogą pozostać w obiekcie bez opieki dorosłych, nie mogą również korzystać z urządzeń kuchennych.
 9. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody bądź o jej stwierdzeniu.
 10. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 100 zł.
 11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 12. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych. Zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 13. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów, oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenie Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.